Tack för att du besöker oss!

Nedan finner du information som är av juridisk betydelse när du besöker den här webbplatsen. Dessutom finner du vår sekretesspolicy, som beskriver vilken slags information som kan komma att samlas in och bearbetas, samt hur vi använder s.k. cookies. Du bör läsa igenom den här sidan, och i och med att du besöker eller använder webbplatsen godkänner du alla allmänna villkor.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten till webbplatsens visuella utseende och dess innehåll (bland annat, dock inte endast, text, bilder och audiovisuella element) tillhör Neuffer Fönster Skandinavien AB (eller dess dotterbolag om så anges och/eller dess licensgivare) och är skyddad i Sverige samt enligt olika utländska lagar och fördrag. Innehållet är också skyddat av oregistrerad gemenskapsformgivning. Alla rättigheter förbehålls. 

Innehållet på webbplatsen, bland annat, dock inte endast, text, bilder och ljud, får inte, förutom för rent privata syften eller om så anges, återges, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt medgivande från Neuffer Fönster Skandinavien AB. Det är strikt förbjudet att ändra webbplatsens innehåll. Därför får du inte, till exempel (i) distribuera eller överföra något innehåll via Internet eller på annat sätt, (ii) ändra, återanvända eller posta innehållet igen, (iii) ta bort uppgifter på nedladdat material som utgör meddelande om eller förklaringar rörande upphovsrätt, varumärke, trade dress, patent eller andra immateriella rättigheter, (iv) använda innehållet för offentliga syften, inte ens icke-kommersiella eller (v) försöka att dekompilera, bakåtkonstruera eller på annat sätt demontera programvara eller annat innehåll på webbplatsen. 

Användning av pressreleaser eller andra dokument som klassificeras som offentliga är tillåtet i offentlig kommunikation, om källan till informationen redovisas. Annars är återgivning, överföring, distribution eller lagring av hela eller en del av innehållet i någon form utan föregående skriftligt medgivande från Neuffer Fönster Skandinavien AB förbjudet, förutom i enlighet med nedanstående villkor. Innehållet på Neuffer Fönster Skandinavien AB webbplats får endast användas för informationsändamål och så att Neuffer Fönster Skandinavien ABs rykte inte påverkas negativt. Informationen på webbplatsen får inte ändras utan skriftligt medgivande från Neuffer Fönster Skandinavien AB. Enskilda dokument på webbplatsen kan omfattas av ytterligare villkor, vilket anges i de dokumenten.

 

Varumärkesrättigheter

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, varumärkesnamn, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen Neuffer Fönster Skandinavien AB, dess närstående, licensgivare eller samriskpartner. 

Neuffer Fönster Skandinavien ABs varumärken, varumärkesnamn, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Neuffer Fönster Skandinavien AB.

 

Inget ansvar, inga garantier

Informationen på webbplatsen lämnas i befintligt skick och utan några slags garantier, uttryckliga eller underförstådda. Under inga omständigheter ansvarar Neuffer Fönster Skandinavien AB gentemot någon part för direkta, indirekta, särskilda eller följdskador på grund av användning av webbplatsen, eller någon webbplats som länkats till webbplatsen via hyperlänk. Detta innefattar, men begränsas inte till, förlorad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller data i bearbetningssystem eller på något annat sätt, som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Neuffer Fönster Skandinavien AB får kännedom om att sådana skador kan uppstå. 

Neuffer Fönster Skandinavien AB lämnar inga garantier eller gör några utfästelser om någon annan webbplats som du kan komma att besöka via webbplatsen. Åtkomsten erbjuds endast som en service och betyder inte att Neuffer Fönster Skandinavien AB gör några rekommendationer avseende, eller påtar sig något ansvar för, innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Dessutom är det ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och se till att det du väljer att använda inte innehåller virus, maskar, trojanska hästar eller andra destruktiva objekt. 

Dessutom garanterar Neuffer Fönster Skandinavien AB inte att informationen, texten, grafiken, länkarna eller några andra objekt på webbplatsen är korrekta eller fullständiga. Informationen på webbplatsen kan komma att ändras när som helst utan föregående avisering. Neuffer Fönster Skandinavien AB förbinder sig dock inte att uppdatera informationen eller annat material på webbplatsen. 

Neuffer Fönster Skandinavien AB tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part, till vilket det finns en länk på Neuffer Fönster Skandinavien ABs webbplats. När du besöker tredje parts webbplats via en länk bör du läsa igenom och godkänna den webbplatsens regler före användning. En länk till en webbplats som inte tillhör Neuffer Fönster Skandinavien AB betyder inte att Neuffer Fönster Skandinavien AB rekommenderar webbplatsen och de produkter och tjänster som marknadsförs på den webbplatsen.

 

Sekretesspolicy

IP-adresser, webbläsare, operativsystem, domännamn: när du besöker vår webbplats kan vi samla in din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ, utan din Internetleverantör. Andra icke-identifierbara personuppgifter som vi kan komma att samla in är vilken typ av webbläsare som används, vilket operativsystem som finns i datorn och domännamnet på den webbplats från vilken du besökte vår webbplats. Informationen slås ihop så att vi får bred demografisk information, till exempel besökarnas geografiska placering och hur länge de stannat på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information kan vi förbättra administrationen av webbplatsen, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

 

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi skicka s.k. cookies till din dator. En cookie är en liten text- eller datafil som en webbplats som du besöker kan placera på eller spara i din dator. Cookies innehåller inga identifierbara personuppgifter. Om du skulle tillhandahålla identifierbara personuppgifter till oss (till exempel genom att anmäla dig till webbrelaterade tjänster eller begära ett lösenord från oss) kan dock sådana uppgifter kopplas till data i cookien. Det finns två typer av cookies. Det första typen sparar en fil under en längre tid på din dator och kan finnas kvar i datorn även sedan den stängts av. En sådan cookie kan till exempel användas för att berätta för en besökare vilken information på webbplatsen som uppdaterats sedan hans eller hennes senaste besök på webbplatsen. Den andra typen av cookie kallas "session cookie". När du besöker en webbplats lagras session cookies tillfälligt i datorns minne. Detta kan göras för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt för webbplatsen. Session cookies lagras inte någon längre tid på din dator, och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi kan använda oss av externa parter för att hjälpa oss att samla in eller bearbeta information som vi inhämtar via cookies. 
Vi kan använda cookies för många olika ändamål, till exempel:

 

  • samla in anonym statistik rörande navigeringsmönster och trender
  • analysera försäljningsdata
  • genomföra marknadsundersökningar
  • anpassa webbplatsens innehåll eller funktioner
  • erbjuda hjälp med eller spåra användningen av Internetbaserade tjänster
  • göra det möjligt för användare med lösenord att besöka vissa webbsidor igen utan att behöva skriva in information på nytt.

 

Så här undviker du cookies

I de flesta webbläsare kan du göra inställningar så att webbläsaren blockerar cookies, tar bort cookies från datorns hårddisk eller meddelar dig att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. Se webbläsarens instruktioner eller hjälpsida för att lära dig mer om dessa funktioner. Observera att vissa av våra webbsidor inte fungerar ordentligt utan cookies.

Adress:

Neuffer Fenster + Türen GmbH
Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart
Tyskland
 

Telefon: +49 711 860 60 - 200
Telefax: +49 711 860 60 - 111

Web: www.neuffer.se
E-Post: info@neuffer.se

Var den här informationen bra?
( 9 Betyg , Ø 4.87 )